19°13` 04,91`` E i 49°46` 15,81`` N

KOMORA LAKIERNICZA


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJProjekt „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie procesu świadczenia usług” realizowany w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycjeNasz firma w 2005 roku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego. Działanie to objęło zakup usług i materiałów budowlanych w celu przygotowania placu pod instalację i uruchomienie komory lakierniczej oraz zakup komory lakierniczej - wraz z kosztami obejmującymi instalację i uruchomienie tego środka trwałego.
Data zakończenia realizacji projektu: 18.12.2007r.