19°13` 04,91`` E i 49°46` 15,81`` N

CertyfikatyNasz zakład posiada certyfikaty i upoważnienia organizacji polskich oraz zagranicznych zezwalające na wykonywanie napraw i remontów szybowców wielu światowych firm.

Certyfikat PART-145 - Nr PL.145.009
Certyfikat Inspektora BGA - Nr I/A/1289
 
Certyfikat PART-M Podczęœć G - Nr PL.MG.523